Hem
Verksamhet
Projekt Levande Historia
För skolor & fritids
Kurser & studiecirklar
Special- & examensarbete
Evenemang
Natur
Kultur
Press & galleri
Länkar/ladda ner
Styrelse
Medlemskap
Kontakt
Kalendarium
Logga in
Horsahallensgille samarbetar med:
Sajten är under uppbyggnad.
Senast uppdaterad:
10-03-08

Kultur
I området finns otaliga lämningar av bebyggelse, minnen av en rikt befolkad landsbygd som ej längre finns. Gamla ängar och åkrar har planterats igen med gran i etapper sedan 60-talet. Storskogen dväljer under mosslagren och barriga kvistar de byggnationer/instrument man använde för att framställa livets nödtorft: linsnuggor och linbrötor för att kunna framställa lintråd och linne, tjärdalar för tjära, kolbottnar för kol, masugnar för järn, stenbrott för huggning av sten till grindar, gränsstenar och husgrunder. Av de gamla gårdarna och torpen finns endast grunden kvar, kanske några inka minor som nickar blå i vårsolen, ett knotigt äppelträd, en murstock efter den gamla spisen, husets hjärta, eller bara tunet. En fästig. En kyrkogård där de kolerasmittade begravdes under farsoternas tid, där träkorsen sedan länge är borta. Ett namn på en vik, ett torp, efter de som bott där, en god historia om ett stycke mark som var gott nog att gifta sig till.

För bara 100 år sedan emigrerade 200 människor under en 50-årsperiod till Amerika. Bygden var full av liv, 80 människor kunde träffas för en fredagsdans vid vägskälet. Idag finns det bara ett tiotal hushåll kvar.

Horsahallens Gille verkar aktivt för att minnet av det som varit skall bevaras, liksom traditionerna och sättet att leva. Detta genom att:

- Intervjua dem som en gång levde här

- Kartlägga de kulturlämningar som finns i skog och mark

- Kartlägga de gamla ortsbetäckningarna och loka benämningarna

- Forska i kyrkoböcker och domböcker

- Sammanställa allt vi kommer fram till och upptäcker och offentliggöra det (se GIS-projeket)

- Aktivt bevara och hålla fornlämningarna fria

- Aktivt hålla kurser (länka till kurser) i gamla traditioner och bruk

- Aktivt lära kommande generationer och intresserad allmänhet känna igen lämningar


Tillbaka


Projekt Levande Historia
ägs av Horsahallens Gille
och drivs med stöd av
Leader+ Blekinge.

Offentliga medfinansiärer var:

AF Ronneby

Skogsstyrelsen

Södra Götaland

Ronneby kommun

Fotevikens Museum

Studieförbundet

Vuxenskolan

Ronneby
Resurscentrum

Kallingeskolan,
Kallinge

Wämöskolan,
KarlskronaTill alla dem som bidrog till att möjliggöra projektet.


Föreningen Horsahallens Gille
Horsahallens Gille grundades på Fotevikens Museum i Höllviken den 22 oktober 2005.
Det är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, för samverkan mellan markägaren och representanter inom områdena kultur, näringsliv, utbildning och förmedling.Dess ändamål skall vara att levandegöra, väcka och bygga upp intresse för historia, folklore, hantverk, natur och kulturlandskap
Samarbetspartners
Horsahallens Gille äger Projekt Levande Historia som drivs med stöd av Leader+ Blekinge. Föreningen samarbetar bl.a. med Fotevikens Museum, Höllviken, Kulturpedagogiskt Centrum, Ronneby, Studieför-bundet Vuxenskolan, Ronneby Lajvsällskap och med lokala företag.

HORSAHALLENS GILLE
Postadress: c/o Möllerström, Kroksjömåla 17,
370 17 Eringsboda, Telefon: 0735-273 126
e-post: info@horsahallensgille.se
Org. nr: 802429-3386 • Bankgiro: 5655-2029
Projekt Levande Historia
Projektledare: Lina Möllerström
Telefon: 0735-273 126
e-post: lina@horsahallensgille.se
www.horsahallensgille.se
Tekniskt ansvarig: Lina Möllerström
Webbdesign: SC Media
© Horsahallens Gille eller upphovsman