Hem
Verksamhet
Projekt Levande Historia
För skolor & fritids
Kurser & studiecirklar
Special- & examensarbete
Evenemang
Natur
Kultur
Press & galleri
Länkar/ladda ner
Styrelse
Medlemskap
Kontakt
Kalendarium
Logga in
Horsahallensgille samarbetar med:

Sajten är under uppbyggnad.
Senast uppdaterad:
08-04-14


Vi bedriver verksamhet inom områdena kultur, näringsliv, utbildning och förmedling. Främst genom att skolor och fritids kommer ut till oss för att uppleva och skapa Levande Historia, men också genom de kurser vi bedriver. Till oss kan företag, gruppresor och andra intresserade vända sig för upplevelser i medeltida miljö och anda. Varje år arrangeras levande rollspel, s k lajv, av RLS (Ronneby Lajvsällskap) och andra föreningar.

Verksamheten är bara öppen när grupper eller sällskap så önskar, vilket görs via bokning hos projektledaren Lina Möllerström, 0735-27 31 26 alternativ lina@horsahallensgille.se. Detta för att inte den verksamhet som bedrivs skall störas av oväntat besök eller för att det oväntade besöket inte skall känna sig ovälkommet. Det är också så att naturen i området är mycket känslig och största hänsyn måste därför iaktagas.


Projekt Levande Historia
ägs av Horsahallens Gille
och drivs med stöd av
Leader+ Blekinge.

Offentliga medfinansiärer:

AF Ronneby

Skogsstyrelsen

Södra Götaland

Ronneby kommun

Fotevikens Museum

Studieförbundet

Vuxenskolan

Ronneby
Resurscentrum

Kallingeskolan,
Kallinge

Wämöskolan,
KarlskronaTill alla dem som bidrar till att möjliggöra projektet.


Föreningen Horsahallens Gille
Horsahallens Gille grundades på Fotevikens Museum i Höllviken den 22 oktober 2005.
Det är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, för samverkan mellan markägaren och representanter inom områdena kultur, näringsliv, utbildning och förmedling.Dess ändamål skall vara att levandegöra, väcka och bygga upp intresse för historia, folklore, hantverk, natur och kulturlandskap
Samarbetspartners
Horsahallens Gille äger Projekt Levande Historia som drivs med stöd av Leader+ Blekinge. Föreningen samarbetar bl.a. med Fotevikens Museum, Höllviken, Kulturpedagogiskt Centrum, Ronneby, Studieför-bundet Vuxenskolan, Ronneby Lajvsällskap och med lokala företag.

HORSAHALLENS GILLE
Postadress: c/o Möllerström, Kroksjömåla 17,
370 17 Eringsboda, Telefon: 0735-273 126
e-post: info@horsahallensgille.se
Org. nr: 802429-3386 • Bankgiro: 5655-2029
Projekt Levande Historia
Projektledare: Lina Möllerström
Telefon: 0735-273 126
e-post: lina@horsahallensgille.se
www.horsahallensgille.se
Tekniskt ansvarig: Lina Möllerström
Webbdesign: SC Media
© Horsahallens Gille eller upphovsman