Hem
Verksamhet
Projekt Levande Historia
För skolor & fritids
Kurser & studiecirklar
Special- & examensarbete
Evenemang
Natur
Kultur
Press & galleri
Länkar/ladda ner
Styrelse
Medlemskap
Kontakt
Kalendarium
Logga in
Horsahallensgille samarbetar med:
Sajten är under uppbyggnad.
Senast uppdaterad:
10-03-08

Terje Byalag

Terje Byalag grundades den 4 maj 2006. Det är en ideell, politiskt och religöst oberoende, förening som riktar sin verksamhet till främst barn och ungdomar. Föreningen är sedan oktober medlem i SVEROK, Sveriges Roll- & Konfliktspels förbund.

Syftet med Terje Byalag är att främja spel och lajv som en meningsfull fritidsverksamhet för barn och ungdom för att på så sätt väcka intresse för historia, natur och kultur. Verksamheten är knuten till Horsahallens Gilles medeltidsby i Lockansmåla. Föreningens namn härstammar från det namn RLS, Ronneby Lajvsällskap, kallade byn under lajvkampanien Backrian, åren 1999-2003.

I november 2010, var ca 200 barn och ungdomar medelmmar. Medlemskapet kostar 50 kr.

Anmälan

Bli medlem du också genom att anmäla dig per epost till lina_mollerstrom@hotmail.com. Ange fullständigt namn, adress, tel, personnr (10 siffror) samt om du vill ha få gratistidningen om spel och lajv, Signal, från Sverok.

Aktiviteter

Under 2012 kommer vi bl a att medverka under Medeltidslägret i Medeltidsbyn i Lockansmåla, Skogstokig, Skymningsmagi, Vikingamarknaden i Foteviken samt Medeltidskonserten med Poeta Magica. Läs gärna mer på www.horsahallensgille.se.

Kontakt

Ordförande Ann Möllerström, tel 0457-461055

Terje Byalag Styrelse 2012

Ordförande: Tine Böthun

Vice Ordförande: V A Kant

Sekreterare: Ann Möllerström

Kassör: Lina Möllerström

Ledamöter: Ellinor Törnström

Fyllnadsval pågår...

Terje Byalag samarbetar medProjekt Levande Historia
ägs av Horsahallens Gille
och drivs med stöd av
Leader+ Blekinge.

Offentliga medfinansiärer var:

AF Ronneby

Skogsstyrelsen

Södra Götaland

Ronneby kommun

Fotevikens Museum

Studieförbundet

Vuxenskolan

Ronneby
Resurscentrum

Kallingeskolan,
Kallinge

Wämöskolan,
KarlskronaTill alla dem som bidrog till att möjliggöra projektet.


Föreningen Horsahallens Gille
Horsahallens Gille grundades på Fotevikens Museum i Höllviken den 22 oktober 2005.
Det är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, för samverkan mellan markägaren och representanter inom områdena kultur, näringsliv, utbildning och förmedling.Dess ändamål skall vara att levandegöra, väcka och bygga upp intresse för historia, folklore, hantverk, natur och kulturlandskap
Samarbetspartners
Horsahallens Gille äger Projekt Levande Historia som drivs med stöd av Leader+ Blekinge. Föreningen samarbetar bl.a. med Fotevikens Museum, Höllviken, Kulturpedagogiskt Centrum, Ronneby, Studieför-bundet Vuxenskolan, Ronneby Lajvsällskap och med lokala företag.

HORSAHALLENS GILLE
Postadress: c/o Möllerström, Kroksjömåla 17,
370 17 Eringsboda, Telefon: 0735-273 126
e-post: info@horsahallensgille.se
Org. nr: 802429-3386 • Bankgiro: 5655-2029
Projekt Levande Historia
Projektledare: Lina Möllerström
Telefon: 0735-273 126
e-post: lina@horsahallensgille.se
www.horsahallensgille.se
Tekniskt ansvarig: Lina Möllerström
Webbdesign: SC Media
© Horsahallens Gille eller upphovsman